Notikumi

Darba koplīguma projekts

8. jūnijā jaunais darba koplīguma projekts ir iesniegts darba devējiem. LAB “Enerģija” ir gatava aktīvam, atvērtam un izcilā uzņēmumu pārvaldībā ieinteresētam dialogam ar darba devējiem!

Lasīt vairāk »

Tikšanās ar finanšu ministru

2019. gada 12. decembrī LAB «Enerģija» priekšsēdētājs Aivars Āboliņš, AS «Augstsprieguma tīkls» arodorganizācijas priekšsēdētājs Aivis Dišlers un tās loceklis Miervaldis Roģis tikās ar Finanšu ministru Jāni Reira kungu.

Lasīt vairāk »

Darba koplīguma projekts

8. jūnijā jaunais darba koplīguma projekts ir iesniegts darba devējiem. LAB “Enerģija” ir gatava aktīvam, atvērtam un izcilā uzņēmumu pārvaldībā ieinteresētam dialogam ar darba devējiem!

Lasīt vairāk »

Tikšanās ar finanšu ministru

2019. gada 12. decembrī LAB «Enerģija» priekšsēdētājs Aivars Āboliņš, AS «Augstsprieguma tīkls» arodorganizācijas priekšsēdētājs Aivis Dišlers un tās loceklis Miervaldis Roģis tikās ar Finanšu ministru Jāni Reira kungu.

Lasīt vairāk »

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898