ENG

Uncategorized

Sēru vēsts

Dziļās sērās paziņojam, ka 6. augustā mūžībā devies Dienvidu reģiona arodorganizācijas un LAB «Enerģija» valdes priekšsēdētājs Aivars Āboliņš.

Laīt vairāk

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898