ENG

Par Mums

Valde

ENG ENG Lilita Vagele PriekšsēdētājaRīgas reģiona arodorganizācijas priekšsēdētāja Jānis Mucenieks Priekšsēdētājas vietnieks Zanda Biķe Arodorganizācijas «Kaskāde» priekšsēdētāja Aivis Dišlers AS «Augstsprieguma tīkls» arodorganizācijas priekšsēdētājs Līga

Laīt vairāk

Statūti

Apstiprināti LAB «Enerģija» 7.kongresā 09.12.2020. Latvijas arodbiedrības «Enerģija» STATŪTI 1.      Vispārējie noteikumi 1.1.   Latvijas arodbiedrība «Enerģija» (turpmāk tekstā attiecīgajā locījumā – «Enerģija») ir patstāvīga, neatkarīga,

Laīt vairāk

Mērķi

MērķiLAB „Enerģija” mērķis ir vienot dalīborganizācijas kopīgu uzdevumu veikšanai, pārstāvēt, aizstāvēt „Enerģijas” arodbiedrības biedru darba, ekonomiskās un sociālās tiesības un garantijas. UzdevumiLAB „Enerģija” darbības galvenie

Laīt vairāk

Vēsture

LAB «Enerģija» pirmsākumi meklējami pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados, kad tika izveidota Elektrostaciju un elektrotehniskās rūpniecības strādnieku arodbiedrība. Tā bija pakļauta Latvijas republikāniskās arodbiedrības padomei un

Laīt vairāk

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898