ENG

Notikumi-Ieksha

Aicinām atbalstīt enerģētikas nozari

2021. gada 9. martā LBAS un LAB «Enerģija» nosūtīja LR ministru prezidentam vēstuli ar aicinājumu izvērtēt iespēju izmantot atveseļošanas un noturības mehānisma resursus mērķtiecīgai energosistēmas pilnveidošanai.

Laīt vairāk

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898