ENG

Dalīborganizācijas

Rīgas reģiona arodorganizācija

Arodorganizācijas darbu vada 2022.gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš ir no 2022. gada 10. marta līdz 2027. gada 09. martam. Arodorganizācijas priekšsēdētāja: Lilita VageleArodkomitejas

Laīt vairāk

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898