Dalīborganizācijas

Arodorganizācija “Centrs”

Arodorganizācijas darbu vada 2018.gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš ir no 2018. gada 15. novembra līdz 2023. gada 14. novembrim. Arodorganizācijas priekšsēdētājs – Lilita

Laīt vairāk

Arodorganizācija “Kaskāde”

Arodorganizācija «Kaskāde» apvieno Latvijas arodbiedrības «Enerģija» biedrus Ķeguma HES un Pļaviņu HES teritorijā – kopā ap 130 darbinieku, kas ir ap 90% no strādājošo skaita. Pamatā

Laīt vairāk

Austrumu reģiona arodorganizācija

Austrumu reģiona arodorganizācija apvieno 235 strādājošos biedrus un 10 bijušos darbiniekus (pensionārus). Arodorganizācijā izveidotas 13 arodgrupas. Arodorganizācijas darbu vada 2019.gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru

Laīt vairāk

Rietumu reģiona arodorganizācija

Rietumu reģiona arodorganizācijā 2021.gada 1.janvārī ir 243 darbinieki un nestrādājoši pensionāri. Arodorganizācijas biedri  apvienoti 13 arodgrupās. Arodorganizācijas darbu vada 2021.gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš

Laīt vairāk

Rīgas HES arodorganizācija

Arodorganizācijas darbu vada 2020.gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš ir no 2020.gada 12.februāra līdz 2025.gada 11.februārim. Arodorganizācijas priekšsēdētāja: Maija Fīrmane Arodkomitejas locekļi: Aleksandrs Vaščenko

Laīt vairāk

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898