LAB enerģija

Tikšanās ar finanšu ministru

2019. gada 12. decembrī LAB «Enerģija» priekšsēdētājs Aivars Āboliņš, AS «Augstsprieguma tīkls» arodorganizācijas priekšsēdētājs Aivis Dišlers un tās loceklis Miervaldis Roģis tikās ar Finanšu ministru Jāni Reira kungu.

Laīt vairāk

Valde

ENG    RUS ENG    RUS       Aivars Āboliņš PriekšsēdētājsDienvidu reģiona arodorganizācijas priekšsēdētājs Lilita Vagele Priekšsēdētāja vietnieceRīgas reģiona arodorganizācijas priekšsēdētāja Zanda Biķe Arodorganizācijas «Kaskāde» priekšsēdētāja Aivis Dišlers AS

Laīt vairāk

Statūti

Apstiprināti LAB «Enerģija» 7.kongresā 09.12.2020. Latvijas arodbiedrības «Enerģija» STATŪTI 1.      Vispārējie noteikumi 1.1.   Latvijas arodbiedrība «Enerģija» (turpmāk tekstā attiecīgajā locījumā – «Enerģija») ir patstāvīga, neatkarīga,

Laīt vairāk

Mērķi

MērķiLAB „Enerģija” mērķis ir vienot dalīborganizācijas kopīgu uzdevumu veikšanai, pārstāvēt, aizstāvēt „Enerģijas” arodbiedrības biedru darba, ekonomiskās un sociālās tiesības un garantijas. UzdevumiLAB „Enerģija” darbības galvenie

Laīt vairāk

Vēsture

LAB «Enerģija» pirmsākumi meklējami pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados, kad tika izveidota Elektrostaciju un elektrotehniskās rūpniecības strādnieku arodbiedrība. Tā bija pakļauta Latvijas republikāniskās arodbiedrības padomei un

Laīt vairāk

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898