ENG

LAB enerģija

Arodbiedrību likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi 1.pants. Likuma mērķis Likuma mērķis ir noteikt arodbiedrību un to apvienību (turpmāk arī — arodbiedrības) dibināšanas un darbības vispārīgos noteikumus, kā

Laīt vairāk

Darba likums

A daļa. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 1.nodaļa. Darba tiesību sistēma un tās pamatprincipi 1.pants. Darba tiesisko attiecību tiesiskais regulējums Darba tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas Satversme, Latvijai

Laīt vairāk

Darba likums ar komentāriem

Rūpējoties par labāku darba tiesību izpratni Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir izdevusi grāmatu «Darba likums ar komentāriem». Izdevums tapis ar Fridriha Eberta fonda atbalstu,

Laīt vairāk

Darba aizsardzības likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1) darba aizsardzība — nodarbināto drošība un veselība darbā; 2) darba aizsardzības

Laīt vairāk

Darba strīdu likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi 1.pants. Likuma mērķis Likuma mērķis ir nodrošināt darba strīdu taisnīgu un ātru izšķiršanu, nosakot darba strīdu izšķiršanas institūcijas un darba strīdu izšķiršanas

Laīt vairāk

Streiku fonda nolikums

Vispārīgie noteikumi 1.      LAB «Enerģija» (turpmāk tekstā – Enerģija) Streiku fonds (turpmāk tekstā – Streiku fonds) izveidots pamatojoties uz LAB «Enerģija» Statūtu 17.4.punktu. 2.      Streiku

Laīt vairāk

Arodbiedrību ekskluzīvās tiesības

Arodbiedrībām ir nozīmīga loma demokrātiskā, tiesiskā un kvalificētā darbinieku pārstāvībā. Arodbiedrība vienmēr iestājas par taisnīgu darba samaksu un sociālajām garantijām strādājošajiem. Tieši pateicoties arodbiedrībām, strādājošajiem

Laīt vairāk

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898