ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

LBAS Vēstis/ 2024.05

LBAS pozitīvi vērtē priekšlikumu palielināt bērnu kopšanas pabalstu
Likumprojekts par grozījumiem Darba  likumā būtiski pasliktina darbinieku  tiesības un samazina darba samaksu
LBAS: Pārāk daudzi nesagaida pensionēšanos
Labklājības ministrija izstrādās informatīvo ziņojumu par atliktā VSAOI ietekmi uz nākotnes pensijām

Jaunākajā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izdevumā «LBAS vēstis» lasiet par šiem un daudziem citiem aktuāliem tematiem.

Materiāls publicēts ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības laipnu atļauju.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898