ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Austrumu reģiona arodorganizācijas konferencē ievēl priekšsēdētāju

2024. gada 12. jūnijā notika Latvijas arodbiedrības “Enerģija” arodbiedrības patstāvīgās vienības “Latvenergo” Austrumu reģiona arodorganizācijas konference, kuras laikā uz nākamo piecu gadu periodu ar pilnvaru termiņu no 2024.gada 9.jūlija līdz 2029.gada 8.jūlijam tika ievēlēta arodorganizācijas priekšsēdētāja Jūlija Garā, Revīzijas komisija un arodkomiteja.

Kā uzaicinātie viesi konferencē piedalījās arī Latvijas arodbiedrības “Enerģija” priekšsēdētāja Lilita Vagele un priekšsēdētājas vietnieks Jānis Mucenieks.

Novēlam panākumus turpmākajā arodorganizācijas darbībā!

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898