ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

LBAS vēstis / 2024.03

LABS tiekas ar Valsts prezidentu
Darbaspēka nodokļu pārmaiņām ir jābūt taisnīgām pret visiem algu saņēmējiem
Darbnespējas dienu skaits samazinās, bet pieaug arodslimību skaits
Senāta spriedumi darba tiesībās 2023. gadā

Jaunākajā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izdevumā «LBAS vēstis» lasiet par šiem un daudziem citiem aktuāliem tematiem.

Materiāls publicēts ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības laipnu atļauju.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898