ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Noslēgts «Latvenergo» koncerna darba koplīgums

15.04.2024

Parakstīts un apstiprināts «Latvenergo» koncerna jaunais darba koplīgums

Pēc vairāk nekā trīs gadus ilgām diskusijām sociālie partneri Latvijas arodbiedrība «Enerģija» un darba devēji AS «Latvenergo», AS «Sadales tīkls» un SIA «Enerģijas publiskais tirgotājs» 2024. gada 15. aprīlī darbinieku konferencē parakstīja un apstiprināja «Latvenergo» koncerna jauno darba koplīgumu.

Darba koplīgumam, tāpat kā Latvijas enerģētikas nozarei, jāspēj mainīties līdzi notikumiem ekonomikā un sabiedrībā, tādā veidā veicinot uzņēmumu attīstību un stiprinot demokrātiju Latvijā. Konstruktīvu sarunu gaitā darba grupa ir radusi iespēju vienoties par risinājumiem, kas motivē darbiniekus arvien aktīvāk iesaistīties sociālā dialoga veidošanā un darba vides uzlabošanā. Prezentējot jaunā darba koplīguma projektu, LAB «Enerģija» priekšsēdētāja Lilita Vagele darbinieku pārstāvju konferencē uzsvēra, ka darba koplīgums ir darba devēja iespēju un darbinieka vajadzību kompromiss.

Jaunā darba koplīguma darbības termiņš ir no 2024. gada 1. maija līdz 2029. gada 31. decembrim.

1.11.2023

Atsāktas darba koplīguma nosacījumu sarunas

Pēc ilgāka pārtraukuma ir atsāktas diskusijas ar darba devēju par «Latvenergo» koncerna Darba koplīguma projektu, lai vienotos par godīgiem un iespējami labākajiem nodarbinātības nosacījumiem darbiniekiem. Ceram uz veiksmīgu sadarbību un iespēju jau pavisam drīz noslēgt jaunu Darba koplīgumu.

15.07.2021

Spraigās diskusijās noritējusi pirmā darba grupas sēde

15. jūlijā ar divpusēju darba grupas sēdi ir iesākušās sarunas ar darba devēju par «Latvenergo» koncerna jaunā darba koplīguma projektu. Sēdi vadīja LAB «Enerģija» priekšsēdētāja vietniece, darba ņēmēju pārstāvju darba grupas vadītāja Lilita Vagele.

Priekšā vēl daudz saspringtu diskusiju ar mērķi panākt iespējami labākus un godīgākus sociālās aizsardzības un nodarbinātības nosacījumus «Latvenergo» koncerna darbiniekiem.


8.06.2021
Jaunais darba koplīguma projekts ir iesniegts darba devējiem

Vairāk nekā pusgadu aktīvi strādājot, LAB «Enerģija» «Latvenergo» koncerna arodorganizāciju pārstāvji ir izstrādājuši jauno darba koplīguma projektu (DKL). Vēlamies darīt zināmu, ka 8. jūnijā esam to nosūtījuši AS «Latvenergo», AS «Sadales tīkls” un SIA «Enerģijas publiskais tirgotājs» ar aicinājumu uzsākt DKL projekta saskaņošanas sarunas.

Jaunajā DKL projektā ir iekļautas vairākas izmaiņas, to starpā mainīti atsevišķu pabalstu piešķiršanas kritēriji, kā arī veikti citi satura uzlabojumi ar mērķi izveidot darbinieku interesēm, ekonomiskajai un darba tirgus situācijai atbilstošu koplīgumu. Jaunā DKL redakcija ir pieejama visiem koncerna arodorganizāciju līderiem.

LAB «Enerģija» ir  gatava aktīvam, atvērtam un izcilā uzņēmumu pārvaldībā ieinteresētam dialogam ar darba devējiem!


24.02.2021.
Uzsākts darbs pie darba koplīguma projekta

Ir sācies mūsu AS «Latvenergo» koncernā noslēgtā darba koplīguma (DKL) darbības noslēdzošais gads, un mēs gatavojam jaunu DKL redakcijas projektu nākamajam periodam.

Pateicamies par jūsu iesūtītajiem ierosinājumiem*, kas ļaus izveidot jauno DKL īpaši atbilstošu jūsu vajadzībām un interesēm. Saņemtās idejas izvērtēsim un izmantosim, veidojot vienotu DKL redakcijas projektu, kuru iesniegsim darba devējiem apspriešanai. Paldies par atsaucību un ieinteresētību!

Mums priekšā ir ilgs un sasprings sarunu process, no kura iznākuma būs atkarīgas jūsu sociālās garantijas un citi nodarbinātības nosacījumi nākošajā DKL darbības periodā.

* Darba likuma 18. panta 1. daļa nosaka to, ka arodbiedrība ir viena no DKL slēdzējpusēm, bet darbinieku tiesības iesniegt savus priekšlikumus DKL jaunajai redakcijai paredz šī likuma 21. panta 6. daļa.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898