ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

LBAS vēstis Nr.197

Arodbiedrības nepiekrīt samazināt darba nespējas lapu apmaksas apmēru!
Vidējās izglītības saturs jāpapildina ar terminu par sociālo dialogu
LBAS nostiprina pozīciju par minimālās un vidējās algas samērību
Fokusā – profesionālā izglītība un ieskats nākotnē
LBAS tautsaimniecības padomē diskutē par darbaspēka piesaisti no ārvalstīm
Dzimstības veicināšana it Latvijas demogrāfijas lielākais izaicinājums

Jaunākajā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izdevumā «LBAS vēstis» lasiet par šiem un daudziem citiem aktuāliem tematiem.
Materiāls publicēts ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības laipnu atļauju.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898