ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

LBAS vēstis Nr.196

FM nodokļu pilnveidošanas darba grupā LBAS skaidro adekvātas minimālās darba algas nozīmi
LBAS un LIZDA aicina vidējās izglītības saturu papildināt ar tematu par sociālo dialogu
Parakstīta sociālā dialoga deklarācija
Jauna Eiropas uzņēmumu padomju direktīva
Senāta spriedumi darba tiesībās
Direktīvas par adekvātu minimālo algu ieviešana
Rokas nost no slimības lapām!

Jaunākajā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izdevumā «LBAS vēstis» lasiet par šiem un daudziem citiem aktuāliem tematiem.

Materiāls publicēts ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības laipnu atļauju.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898