ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Dienvidu reģiona arodorganizācijas konferencē ievēl priekšsēdētāju

2024. gada 26. janvārī notika Latvijas arodbiedrības “Enerģija” arodbiedrības patstāvīgās vienības “Latvenergo” Dienvidu reģiona arodorganizācijas konference, kuras laikā uz nākamo piecu gadu periodu tika ievēlēts jauns arodorganizācijas priekšsēdētājs Raimonds Šteinerts, Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Neimanis un arodkomiteja.

Kā uzaicinātie viesi konferencē piedalījās arī Latvijas arodbiedrības “Enerģija” priekšsēdētāja Lilita Vagele un priekšsēdētājas vietnieks Jānis Mucenieks.

Novēlam panākumus turpmākajā arodorganizācijas darbībā!

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898