ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

LAB “Enerģija” ievēlēts priekšsēdētājas vietnieks un valde

2024.gada 4.janvārī notika LAB “Enerģija” padomes sēde, kurā par priekšsēdētājas vietnieku uz nākamo piecu gadu periodu tika ievēlēts Jānis Mucenieks, savukārt valdes locekļu pienākumus šajā periodā pildīs Zanda Biķe, Alla Kronberga, Līga Šteinberga, Einārs Bedrītis, Aivis Dišlers un Ainārs Silickis.

Lai veiksmīgi izdodas sasniegt izvirzītos mērķus!

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898