ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Ārkārtas kongresā ievēl LAB “Enerģija” priekšsēdētāju

7. decembrī notika Latvijas arodbiedrības “Enerģija” ārkārtas kongress, kura laikā uz nākamo piecu gadu periodu tika ievēlēts jauns arodbiedrības priekšsēdētājs – Lilita Vagele, LAB “Enerģija” priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja. 

Kongresā kā uzaicinātie viesi piedalījās arī sociālie partneri: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste, AS “Latvenergo” personāla vadības direktore Inga Kola, AS “Sadales tīkls” personāla vadības un administratīvā direktore Inga Bukovska, AS “Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis, AS “Rīgas siltums” valdes loceklis Mārcis Kauliņš un SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” valdes priekšsēdētājs Andris Cakuls.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns savā uzrunā kongresam uzsvēra LBAS un LAB “Enerģija” ilggadīgo un ciešo sadarbību, pieminot bijušos LAB “Enerģija” līderus – Jāni Garaissilu, Jevgeniju Stalidzāni un Aivaru Āboliņu – un svarīgos sasniegumus, to vidū – referendumu pret AS “Latvenergo” privatizāciju un kopīgi izcīnīto Eiropas fondu atbalstu. Sociālie partneri uzsvēra arodbiedrības nozīmi sociālā dialoga veidošanā un pauda apņēmību arī turpmāk aktīvi sadarboties, lai vairotu darbinieku labbūtību.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898