ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Pētām inflācijas ietekmes iekļaušanu darba koplīgumā

Ņemot vērā inflācijas būtisko ietekmi uz visas sabiedrības, tostarp mūsu arodbiedrības biedru dzīves līmeni, Latvijas arodbiedrība (LAB) “Enerģija” lūdza Dr.oec, Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli Raitu Karnīti veikt pētījumu par patēriņa cenu pārmaiņu (citiem vārdiem – inflācijas) ietekmes iekļaušanu darba koplīgumā.

Jāuzsver, ka R. Karnīte kopš 2004. gada ir Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda Latvijas Nacionālā korespondenta ekspertu vadītāja un minētajā pētījumā analizējusi dažādu valstu pieredzi inflācijas kompensēšanā. Pētījumā izmantoti vairāku atzītu autoru darbi un tas balstīts uz zinātniskajās publikācijās paustiem secinājumiem. Pētījumā R. Karnīte argumentējusi savu viedokli un izteikusi priekšlikumus inflācijas ietekmes mazināšanai Latvijas enerģētikas nozares uzņēmumos.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka šis pētījums ir LAB “Enerģija” īpašums un nav pieejams publiski, tomēr arodbiedrības biedriem ir iespēja ar to iepazīties. Interesentus lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi: info@energija.lv, lai individuāli vienotos par veidu, kā to izdarīt.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898