ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Audzējam kompetences par ekstrēmu laika apstākļu ietekmi uz veselību un darbu

No 2023. gada 21. novembra līdz 23. novembrim Bulgārijas Arodbiedrību namā Sofijā notika ETUI (European Trade Union Institute) organizēta arodbiedrību darbnīca “Ekstrēmu laika apstākļu ietekme uz veselību un darbu”, kuru vadīja ETUI izglītības vadītājs Franklin Kimbimbi.
Darba grupās piedalījās arī Latvijas nozaru arodbiedrību pārstāvji, tajā skaitā Latvijas arodbiedrības “Enerģija” arodbiedrības patstāvīgās vienības “Latvenergo” Pierīgas reģiona arodorganizācijas priekšsēdētāja Santa Porniece un AS “Conexus Baltic Grid” darbinieku arodorganizācijas priekšsēdētāja Māra Grants.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898