ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Tikšanās ar ekonomikas ministri

2023. gada 24. augustā LAB “Enerģija” valdes locekļi Lilita Vagele, Līga Šteinberga un Aivis Dišlers tikās ar LR ekonomikas ministri Ilzi Indriksoni un LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretāru Edmundu Valanti, lai pārrunātu LR Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ierosināto valsts kapitālsabiedrību akciju kotēšanu biržā, sociālā dialoga kvalitāti un situāciju AS “Latvenergo” koncernā.

Reaģējot uz Ministru prezidenta aktualizēto priekšlikumu par valsts kapitālsabiedrību akciju kotēšanu biržā, LAB “Enerģija” valdes locekļi informēja, ka šādu priekšlikumu neatbalsta. Jau 1999. gadā, kad tika iniciēta tāda stratēģiski svarīga Latvijas uzņēmuma, kā AS “Latvenergo” privatizācija, arodbiedrība aktīvi iesaistījās un savāca parakstus, lai rosinātu referendumu par privatizācijas nepieļaušanu. Rezultātā 2000. gada jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Enerģētikas likumā, kas noteica, ka AS “Latvenergo” ir neprivatizējams uzņēmums. Pārrunu laikā LR ekonomikas ministre apstiprināja, ka valstij stratēģiski svarīgu un infrastruktūru uzturošu uzņēmumu akcijas nevajadzētu kotēt biržā. Lai valsts kapitālsabiedrību akcijas sāktu kotēt biržā, vēl ir daudz darba, piemēram, enerģētikas nozarē būtu jāveic izmaiņas likumdošanā, turklāt kotēšanu biržā būtu jāsāk ar mazākajām kapitālsabiedrībām, kurās jau daļēji ir privātais kapitāls.

Tikšanās laikā ministre dalījās ar viedokli par AS “Latvenergo” koncerna līdzšinējo darbību un pauda atzinīgu vērtējumu koncerna finanšu rādītājiem un uzņēmumu darbībai. Ministre atzīmēja, ka uzņēmumu vadītāji augsti novērtē arodbiedrību darbu koncerna uzņēmumos un sadarbību.

Turpinot sarunu, arodbiedrības pārstāvji informēja ministri un valsts sekretāru par sociālā dialoga kvalitāti  “Latvenergo” koncernā un vērsa uzmanību uz to, ka arodbiedrība ir ierosinājusi vairākas  būtiskas izmaiņas jaunajā Darba koplīguma redakcijā ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu darbinieku interešu pārstāvniecību un sociālā dialoga attīstību ilgtermiņā, kas kopumā rada fiskāli neitrālu ietekmi uz uzņēmumu budžetu.

Pateicamies ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei un LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram par veltīto laiku un pozitīvo sarunu!

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898