ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Sēru vēsts
Aivars Āboliņš (11.10.1960. – 06.08.2023.)

Dziļās sērās paziņojam, ka 6. augustā mūžībā devies Dienvidu reģiona arodorganizācijas un LAB «Enerģija» valdes priekšsēdētājs Aivars Āboliņš (11.10.1960. – 06.08.2023.).

Aivars Āboliņš bija ilggadējs Latvijas arodbiedrības «Enerģija» valdes priekšsēdētājs, tālredzīgs un diplomātisks – gan arodbiedrības biedru, uzņēmumu un citu arodbiedrību, gan valsts pārvaldes iestāžu un valdības amatpersonu augsti novērtēts un uzticams sadarbības partneris. Viņš pārstāvēja arodbiedrības intereses Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē, Tautsaimniecības padomē, Nacionālā enerģētikas un klimata padomē un citās, tostarp arī starptautiskās organizācijās.

Aktīvs sociālais dialogs starp darba ņēmēju, darba devēju un valsti, sadarbība un savstarpēja atklātība, godīgums un atbildība bija profesionālās darbības vērtības, par kurām Aivars allaž iestājās un aicināja arī domubiedrus un partnerus sekot.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem, kas diendienā bija kopā ar vienmēr galanto, omulīgo un dziļi cilvēcīgo Aivaru – vīru, brāli, tēti, vectētiņu. 

Atvadīšanās no Aivara Āboliņa notiks 10. augustā plkst.16 Zanderu kapos (Dobeles šoseja 69, Jelgava).


LAB «Enerģija» valde

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898