ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

LBAS vēstis Nr.189

LAS pieprasa sasaukt NTSP sēdi, aicina politiķus pildīt priekšvēlēšanu solījumus

LBAS uzstāj uz aktīvāku sociālo partneru priekšlikumu nostiprināšanu valdības rīcības plānā

LBAS izglīto biedrus

LBAS tiekas ar Eiropas Komisiju

Vai pastāv dzimumu līdztiesība?

Ko jaunieši domā par arodbiedrībām?

Jaunākajā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izdevumā «LBAS vēstis» lasiet par šiem un daudziem citiem aktuāliem tematiem.

Materiāls publicēts ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības laipnu atļauju.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898