ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

LBAS vēstis Nr.188

LBAS vēstule valdībai par Ministru kabineta deklarāciju un valdības rīcības plānu
Sociālie partneri vienojas par būtiskiem jautājumiem profesionālajā izglītībā
LBAS – jauna dalīborganizācija
Lietuvas veiksmes atslēga koplīgumu pārrunās
LBAS par saīsinātas darba nedēļas iniciatīvu

Jaunākajā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izdevumā «LBAS vēstis» lasiet par šiem un daudziem citiem aktuāliem tematiem.

Materiāls publicēts ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības laipnu atļauju.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898