ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

LBAS Darba tiesību forums

LBAS sadarbībā ar Fridriha Eberta fonda pārstāvniecību Latvijā 2022. gada 3. novembrī organizēja ikgadējo Darba tiesību forumu. Šogad Darba tiesību forumā tika iztirzāti tādi temati jautājumi, kā arodbiedrību tiesību piemērošana praksē un arodbiedrību pārstāvju aizsardzība, darba laika uzskaites problemātika, jo īpaši attālinātā darba gadījumā, vienlīdzīgas darba samaksas nodrošināšana praksē, kā arī topošais ES līmeņa tiesiskais darba tiesību regulējums.

Forumu skatieties LBAS YouTube kanālā “LBAS arodbiedribas”: https://youtu.be/YC7ZMSkV

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898