ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

LBAS vēstis Nr.184

Unikāla arodbiedrību uzvara par biedru tiesībām.
Partneri konceptuāli vienojas par minimālās algas paaugstināšanu.
Turpinās priekšvēlēšanu tikšanos cikls ar politiķiem.
LBAS pieprasa inflācijas mazināšanu visai sabiedrībai.
Saeimas Valts pārvaldes un pašvaldības komisija būtiski pasliktina nodarbinātības nosacījumus.


Jaunākajā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izdevumā «LBAS vēstis» lasiet par šiem un daudziem citiem aktuāliem tematiem.
Materiāls publicēts ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības laipnu atļauju.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898