ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Dalāmies pieredzē ar Lietuvas kolēģiem

2022. gada 14. jūnijā Latvijas arodbiedrības “Enerģija” pārstāvji – Aivars Āboliņš un Aivis Dišlers – devās pieredzes apmaiņā uz Lietuvas Industriālo arodbiedrību federāciju (Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija), kura apvieno 38 arodbiedrības, tajā skaitā arī enerģētikas jomas pārstāvjus.

Tikšanās laikā ar tika pārrunātas nozares aktualitātes, īpaši izvēršot nodarbinātības un atalgojuma jautājumus enerģētikas sektorā, kā arī salīdzinot enerģētikas uzņēmumu struktūru un amatus, lai varētu labāk izprast atalgojuma līmeni līdzīgiem amatiem Latvijā un Lietuvā. Diemžēl nākas secināt, ka vidējais atalgojuma līmenis enerģētikas sektorā Lietuvā kopumā ir augstāks nekā Latvijā.

Savulaik daļu no enerģētikas sektorā veicamajiem darbiem kaimiņvalsts kolēģi nodevuši ārpakalpojumam, bet diemžēl pakalpojuma sniegšanas kvalitāte pēc tam pazeminājusies. Tā rezultātā šobrīd tiek domāts par vismaz daļēju atteikšanos no ārpakalpojumiem.

Varam uzteikt Lietuvas kolēģus: intensīva darba rezultātā ir panākts, ka Ignitis Group padomē darbojas arī arodbiedrības pārstāvis. Ignitis Group ir starptautisks enerģētikas uzņēmums un viena no lielākajām enerģētikas uzņēmumu grupām Baltijas reģionā.

Būtiska loma enerģētikas nozares uzņēmumos Lietuvā ir tieši darba koplīgumiem, kuros atrunāti gan darba samaksas, gan nodarbinātības nosacījumi, kas netiek regulēti no likumdošanas puses.

Pateicamies Lietuvas kolēģiem par jauko uzņemšanu!

Aivis Dišlers un Aivars Āboliņš ar Lietuvas kolēģēm

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898