ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

LBAS vēstis Nr.183

Pieci valdības partneri paraksta memorandu.
LBAS konference “Ēnu ekonomika: izaicinājumi un risinājumi sociālā dialoga kontekstā”.
Sākam priekšvēlēšanu tikšanos ciklu ar politiķiem.
LBAS Jauniešu padomes aktivitātes.
LBAS padomes sēdē apstiprina budžetu 2022. gadam.


Jaunākajā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izdevumā «LBAS vēstis» lasiet par šiem un daudziem citiem aktuāliem tematiem.
Materiāls publicēts ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības laipnu atļauju.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898