ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Sižets par LAB “Enerģija”

Sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Re:TV esam izveidojuši video sižetu, kurā LAB “Enerģija” pārstāvji aizraujoši stāsta par arodbiedrības nozīmi un pienesumu tiklab tās biedru, kā nozares uzņēmumu un visu Latvijas darba devēju un darba ņēmēju gaišākai rītdienai – labākām darba, ekonomiskajām un sociālās dzīves priekšrocībām.

“Ikvienam cilvēkam, stājoties darba attiecībās, ir savas vēlmes un gaidas. Viens no noteicošiem faktoriem ir normāla darba vide, drošība, stabilitāte, skaidrība, caurspīdīgums darba attiecībās. To visu var noorganizēt,” LAB “Enerģija” priekšsēdētājs Aivars Āboliņš.

Video sižets veidots projekta “EUTC projekts “Arodbiedrību lomas stiprināšana Covid-19 krīzes ietekmes mazināšanai” ar Eiropas Komisijas līdzfinansējumu (Nr. EUTC Project 2021/11).

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898