ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

LBAS vēstis nr.182

Saeimā iesniegti apjomīgi grozījumi Darba likumā.
LBAS padomes sēdē apstiprina 2021. gada finanšu pārskatu un budžetu 2022. gadam.
LBAS iebilst vairākiem grozījumiem Pašvaldību likumā.
Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltīta konference 29.04.2022.
Baltkrievija: VDK aiztur arodbiedrību vadītājus.
Latvijas arodbiedrības tiekas ar Norvēģijas arodbiedrībām.
LBAS izsludina pavasara konkursu PROFS profesionālās izglītības iestādēm.

Jaunākajā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izdevumā «LBAS vēstis» lasiet par šiem un daudziem citiem aktuāliem tematiem.

Materiāls publicēts ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības laipnu atļauju.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898