ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Stipru veselību un apņēmību 2022. gadā!

Cienījamie arodbiedrības «Enerģija» biedri!

Noslēgumam tuvojas daudzu izaicinājumu un pārmaiņu pilns gads. Šis ir mums visiem ļoti sarežģīts laiks, tomēr, neskatoties uz dažādām grūtībām, mums kopīgā darbā ir izdevies saglabāt līdz šim izveidotos darba vides nosacījumus.

Nākošajā gadā mums priekšā ir vairāki nozīmīgi procesi, uzsākot un turpinot sarunas par darba koplīgumu jaunajām redakcijām vairākās kapitālsabiedrībās. Labāks sociālās aizsardzības un finansiālo nosacījumu kopums mūsu biedriem, darba vietu saglabāšana, atalgojuma pieaugums, nodarbinātības nosacījumu uzlabošanās – šie arvien būs mūsu darbības virsmērķi.

2022. gadā vēlu visiem stipru veselību, dzīvesprieku, apņēmību un neatlaidību personīgās un darba dzīves pilnveidošanā!

Aivars Āboliņš
LAB «Enerģija» priekšsēdētājs
23.12.2021.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898