ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Enerģētikas krīzes seku mazināšana nenotiks uz nozarē nodarbināto rēķina

Šī gada 10. novembrī arodbiedrības “Enerģija” pārstāvji tikās ar Ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu. Divpusējā dialoga centrā bija jautājumi: kā plānots realizēt vairākus šobrīd aktuālus valsts politikas mērķus valstij piederošajās kapitālsabiedrībās un kā to realizācija ietekmēs enerģētikas jomā nodarbinātos?

Attālinātajā sarunā arodbiedrību pārstāvēja tās priekšsēdētājs Aivars Āboliņš, valdes locekļi Lilita Vagele, Inta Sīpola un Aivis Dišlers, bet ministrijas viedokli pauda arī valsts sekretārs Edmunds Valantis un valsts sekretāra vietnieks Edijs Šaicāns.

Publiskajā telpā arvien pamanāmāki ir vēstījumi, ka valdība intensīvi meklē risinājums, kā mazināt arvien pieaugošo enerģijas cenu ietekmi uz tautsaimniecību. Arodbiedrības pārstāvji pauda bažas, kādi ir izvēlētie risinājumi un kā tie ietekmēs nozares uzņēmumu veiktspēju, attīstības plānu īstenošanu, ikdienas darbu un darbinieku atalgojumu.

Arodbiedrības nostāju skaidri formulēja tās priekšsēdētājs Aivars Āboliņš: “Nozarē strādājošo labklājības izaugsme jau kādu laiku stagnē, piemēram, salīdzinot ar vidējās algas kāpumu valstī. Šobrīd situācija ir īpaši sarežģīta, tālab svarīgi izvēlēties patiešām ilgtermiņa risinājumus, un mēs kā arodbiedrība sagaidām, lai problēmu risinošie lēmumi tiktu pieņemti, paturot prātā labas pārvaldības principus.”  

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs veltīja atzinīgus vārdus tikko apstiprinātajiem “Latvenergo” koncerna stratēģiskajiem virzieniem un pauda gatavību aizstāvēt viedokli, ka jāļauj kapitālsabiedrībām realizēt savus ambiciozos mērķus un ļoti uzmanīgi jāizvērtē nepieciešamība vienmēr no šiem uzņēmumiem dividenžu veidā paņemt maksimumu. Valstij ir pieejami arī citi mehānismi, kas šajā situācijā ļauj, piemēram, atbalstīt mazāk aizsargātās sabiedrības grupas, un daļa no tiem šobrīd jau tiek iedarbināti.

Vienlaikus Ekonomikas ministrijas pārstāvji atzina, ka elektrības cenas pieaugums rada negatīvu fonu, un nodarbināto bažas ir saprotamas, taču ne pamatotas. “Mēs kā akcionārs patiešām esam skatījuši konkrētas uzņēmuma izdevumu pozīcijas, kuras varētu mazināt, bet to starpā nav tādu, kas skartu darbinieku atalgojumu,” apstiprināja valsts sekretārs Edmunds Valantis.

Tikšanās laikā tika apspriesti arī tādi temati, kā nozares digitalizācijas priekšrocības un riski, uzņēmumu efektivitātes programmu straujā īstenošana un nodarbināto vakcinācijas aptvere. Arodbiedrības pārstāvji vērsa uzmanību gan uz speciālistu trūkumu un amatu konkurētspējīgo priekšrocību sarukšanu, gan darba un privātās dzīves disbalansa tendencēm. “Enerģētikas nozare prasa augstas kvalifikācijas speciālistus, tālab mēs darba devējiem arvien uzsveram, ka noturēt darba ņēmēju ir lētāk nekā piesaistīt jaunu,” sacīja arodbiedrības “Enerģija” priekšsēdētājs A. Āboliņš.

Ar patiesu gandarījumu uzklausījām arī ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga vērtējumu: “Ir daudz pozitīvu atsauksmju par nozares uzņēmumu darbiniekiem, viņu profesionalitāti un attieksmi pret darbu. Tā uzlabojusies un ir visaugstākajā līmenī. Liels paldies par to, ko jūs darāt!”

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898