ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Valsts prezidenta apsveikums

Valsts svētku nedēļā lai Latvijas Valsts prezidenta apsveikums priecē un iedvesmo lieliem un labiem darbiem savas zemes, tautas un nākotnes vārdā, jo Latvija – tie esam mēs!

“Arī viens ir darītājs. Bet vienotās domās un darbos sasniedzami vislielākie mērķi.”
Egils Levits, Valsts prezidents

Sveicam svētkos!

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898