ENG

ENG

AS ”Conexus Baltic Grid” arodorganizācija

Arodorganizācija apvieno 96 biedrus no apmēram 340 AS “Conexus Baltic Grid” darbiniekiem.

Arodorganizācijas darbu vada dibināšanas sapulcē, kas norisinājās 2021. gada 20. maijā, aptaujas kārtībā ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš ir no 2021. gada 20. maija līdz 2026. gada 19. maijam.

Arodorganizācijas priekšsēdētāja: Māra Grants
Arodkomitejas locekļi: Andrejs Rubis (sekretārs), Valentīns Badikovs, Ņikita Badikovs, Igors Kurčenkovs
Revīzijas komisija: Igors Dunčs (priekšsēdētājs), Dmitrijs Maslovs, Aleksejs Novruzovs

Ko mēs darām?

  • Arodkomiteja pamatā nodarbojas ar savu biedru interešu aizstāvību, pārstāvot biedrus, tiekoties ar uzņēmuma Valdi un Personāldaļu.
  • Arodkomitejas priekšsēdētāja savas kompetences robežās konsultē biedrus juridiskos un darba attiecību jautājumos.
  • Sagatavojam un papildinām darba koplīguma projektu.
  • Atbalstām grūtībās nonākušos biedrus, piešķirot materiālo palīdzību.
  • Apsveicam biedrus kāzu, bērniņa piedzimšanas gadījumos, kā arī apaļajās jubilejās un ar aiziešanu pensijā.
  • Iespēju robežās organizējam atpūtas pasākumus.
  • Ziemassvētkos iepriecinām ar dāvanām.

LAB “Enerģija” arodbiedrības patstāvīgā vienība
AS ”Conexus Baltic Grid” darbinieku arodorganizācija
Reģ.nr.: 40008308043
Tālr.: 29120053
e-pasts: mara.grants@inbox.lv

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898