ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Tikšanās ar AST valdi

Šī gada 5. augustā LAB «Enerģija» priekšsēdētājs Aivars Āboliņš, AS «Augstsprieguma tīkls» (AST) arodbiedrības priekšsēdētājs Aivis Dišlers un AST arodkomitejas loceklis Kaspars Limbēns tikās ar AST valdi – priekšsēdētāju Guntu Jēkabsoni un valdes locekļiem Imantu Zviedri un Gati Junghānu. Tikšanās laikā tika pārrunāti arodorganizācijas un AST kā darba devēja savstarpējās sadarbības, tostarp darbinieku tiesību aizsardzības, jautājumi.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898