ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

LBAS vēstis Nr.178
  • Par svarīgo arodbiedrību darbā ES politikā.
  • Augstākas likumā noteiktas minimālās algas un spēcīgas koplīgumu pārrunas ir noderīgas ekonomikai.
  • Pandēmijas ietekmē visa veida nelaimes gadījumu skaits ir samazinājies.
  • Ministra nomaiņa arodbiedrības darbību nedrīkst ietekmēt.
  • Kā COVID-19 pandēmija ir ietekmējusi prasmes.
  • Svarīgākās atziņas par atvaļinājumiem. Zini savas darba tiesības!

Jaunākajā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izdevumā «LBAS vēstis» lasiet par šiem un daudziem citiem aktuāliem tematiem.

Materiāls publicēts ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības laipnu atļauju.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898