ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Aicinām atbalstīt enerģētikas nozari

Atbalstot konkurētspējīgu un tālredzīgu enerģētikas nozares attīstību, 2021. gada 9. martā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas arodbiedrība «Enerģija» nosūtīja Latvijas Republikas ministru prezidentam Krišjānim Kariņam vēstuli ar aicinājumu izvērtēt iespēju izmantot atveseļošanas un noturības mehānisma resursus arī mērķtiecīgai valsts energosistēmas pilnveidošanai.  

Vēstulē norādīts uz būtisko ilgtermiņa pienesumu tautsaimniecībai, kuru sniegs likumdošanas izmaiņas un atbalsta pasākumi, kas sekmēs tirgus aktivitāti, atjaunojamo energoresursu un kiberdrošības projektu īstenošanu, transporta un siltumapgādes sektoru fosilo resursu pakāpenisku aizstāšanu ar atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju. Papildus tiek atgādināts par arvien pieaugošo nepieciešamību pielāgot esošās elektroenerģijas sistēmas liela apjoma mainīgām enerģijas ražošanas un patēriņa slodzēm, pastiprināt lokālos elektrotīklus un veidot automatizētas informācijas sistēmas. Tiek vērsta uzmanība arī uz Baltijas un Kontinentālās Eiropas energosistēmu sinhronizācijas projekta aktualitāti.

«Reformas pasākumu sistemātiska īstenošana nodrošinās strukturālas pārmaiņas Latvijas tautsaimniecībai un dos laicīgas konkurētspējīgas priekšrocības dekarbonizētam Eiropas tirgum,» uzsver arodbiedrību pārstāvji, «bet finansiāla atbalsta piešķiršana Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna ietvaros palīdzēs reformas īstenošanu sabalansēt ar tarifu stabilitāti.»

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898