ENG

ENG

Cheerful business people. Job is done. Group of office workers happy to hit their own records and being successful.

Padomi

LAKS – drošs finanšu palīgs jau 25 gadus

Latvijas Arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība jau 25 gadus ir uzticams arodbiedrības biedru finanšu palīgs. Tādus Latvijas Arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus, kā termiņa un uzkrājuma noguldījumi, krājkonti un aizdevumi – ekspress un patēriņa kredīts, mājokļa un automašīnas iegādes kredīts, kā arī bezprocentu kredīts Skola –, finanšu konsultācijas un kredītreitinga noteikšanu par ērtu un lietderīgu atzinuši arī LAB «Enerģija» biedri.

Vairāk par LAKS pakalpojumiem lasiet mājaslapā laks.lv

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898