ENG

ENG

Ziemeļaustrumu reģiona arodorganizācija

Arodorganizācijas darbu vada 2020. gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš ir no 2020. gada 16. oktobra līdz 2025. gada 15. oktobrim.

Arodorganizācijas priekšsēdētājs: Ainārs Silickis
Arodkomitejas locekļi: Andis Ločmelis, Artūrs Platačs, Dzintra Vasiļjeva, Oskars Ancelāns, Sergejs Ņikitins, Krišjānis Galiņš, Vita Preisa, Madara Kreile-Turkina, Jānis Vaniņš, Rihards Ziediņš, Māris Rūtiņš
Revīzijas komisijas locekļi: Kaspars Sīmanis, Edgars Birkāns, Ivars Stoma

Uzskatot, ka arodbiedrības galvenais uzdevums ir savu biedru tiesiskā aizsardzība, arodkomiteja konsultē savus biedrus un dod padomus darba tiesību jautājumos, kā arī sniedz materiālu palīdzību un sveic nozīmīgās dzīves jubilejās. Katru gadu uz Ziemassvētkiem katram arodorganizācijas biedram pasniedz nelielu dāvanu.

Arodkomiteja palīdz arī kultūras un sporta pasākumu organizēšanā, seko Darba koplīgumā panākto vienošanos ievērošanai.

LAB «Enerģija arodbiedrības patstāvīgā vienība
«Latvenergo» Ziemeļaustrumu reģiona arodorganizācija
Reģ.nr.90000417264
tālr.: 26510271
e-pasts: ainars.silickis@latvenergo.lv

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898