ENG

ENG

Rietumu reģiona arodorganizācija

Rietumu reģiona arodorganizācijā 2021.gada 1.janvārī ir 243 darbinieki un nestrādājoši pensionāri. Arodorganizācijas biedri  apvienoti 13 arodgrupās.

Arodorganizācijas darbu vada 2021.gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš ir no 2021. gada 13. janvāra līdz 2026. gada 12. janvārim.

Konferencē tika apstiprināta Rietumu reģiona arodorganizācijas padome, kurā ietilpst arodkomitejas locekļi un visu arodgrupu vadītāji.

Arodorganizācijas priekšsēdētājs: Iveta Ansone

Arodkomitejas locekļi: Jānis Pohevičs, Brigita Valentinoviča, Dace Gulbe, Dainis Roze, Māra Lībeka, Juris Vilmanis, Toms Cālītis, Andris Guitāns, Māris Benefelds, Zigurds Puriņš, Krista Skolmeistere, Ģirts Jagmins, Gints Reinbergs

Revīzijas komisija: Solvita Muskate

Priekšsēdētāja Iveta Ansone pārstāv Rietumu reģiona arodorganizāciju LAB «Enerģija» padomē.

Rietumu reģiona arodorganizācija piedalās arodgrupu kultūras, sporta un kolektīvu saliedēšanas pasākumu organizēšanā, sniedz materiālo palīdzību biedriem dažādās dzīves situācijās.

LAB «Enerģija» arodbiedrības patstāvīgā vienība
«Latvenergo» Rietumu reģiona arodorganizācija
Reģ.nr. 90000444031
tālr.: 28305323
e-pasts: iveta.ansone@latvenergo.lv

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898