ENG

ENG

Pierīgas reģiona arodorganizācija

Arodorganizācijas darbu vada 2020. gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš ir no 2020. gada 17. jūlija līdz 2025. gada 16. jūlijam.

Arodorganizācijas priekšsēdētājs: Santa Porniece
Arodkomitejas locekļi: Diāna Ozoliņa, Ginta Martinsone, Gundega Millere, Ingrīda Jubalte-Bleija, Mārtiņš Ozols, Mārtiņš Ģēģeris, Mārtiņš Vanags, Jānis Kalniņš, Valdis Mičulis, Dainis Ēvele, Jolants Jablinskis
Revīzijas komisijas locekļi: Rometa Jablinska, Ramona Bandone
Uzticības personas darba aizsardzības jautājumos: Dainis Ēvele, Mārtiņš Vanags

Veicot arodbiedrības galveno uzdevumu – savu biedru tiesisko aizsardzību, ikdienā konsultējam biedrus darba tiesību jautājumos un risinām aktuālās problēmsituācijas. Iespēju robežās sniedzam biedriem materiālu palīdzību un sveicam nozīmīgos dzīves notikumos, piemēram, kāzās vai piedzimstot bērnam. Atsevišķos gadījumos sniedzam materiālo palīdzību arī bijušajiem arodbiedrības biedriem – pensionāriem, kā arī augstskolu absolventiem iegūstot maģistra grādu. Katru gadu uz Ziemassvētkiem arodorganizācijas biedriem pasniedzam dāvanu.

Arodkomiteja palīdz arī kultūras un sporta pasākumu organizēšanā, seko Darba koplīgumā panākto vienošanos ievērošanai.

LAB «Enerģija» arodbiedrības patstāvīgā vienība
«Latvenergo» Pierīgas reģiona arodorganizācija
Reģ.nr 40008263881
tālr.: 29197609
e-pasts: santa.porniece@sadalestikls.lv

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898