ENG

ENG

Darba likums ar komentāriem

Rūpējoties par labāku darba tiesību izpratni Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir izdevusi grāmatu «Darba likums ar komentāriem». Izdevums tapis ar Fridriha Eberta fonda atbalstu, un tā veidošanā piedalījās LBAS un Zvērinātu advokātu biroja BDO Law juristi.

Darba likumā ir veikti nozīmīgi grozījumi saistībā ar sociālā dialoga un ģenerālvienošanās attīstību Latvijā. LBAS un tās dalīborganizācijas aktīvi uzlabo darba standartus Latvijā, attīsta sociālo dialogu un nozaru pašregulācijas un izaugsmes iespējas. Komentāri būs noderīgi gan arodbiedrības biedriem un arodbiedrību pilnvarotajām amatpersonām, gan arī ekspertiem, juristiem un citiem interesentiem.

Materiāls publicēts ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības laipnu atļauju.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898