Austrumu reģiona arodorganizācija

Austrumu reģiona arodorganizācija apvieno 166 strādājošos biedrus un 7 bijušos darbiniekus (pensionārus). Arodorganizācijā izveidotas 13 arodgrupas.

Arodorganizācijas darbu vada 2019.gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš ir no 2019.gada 10.jūlija līdz 2024.gada 9.jūlijam.

Arodorganizācijas priekšsēdētāja: Jūlija Garā

Arodkomitejas locekļi: Inga Lesiņa (priekšsēdētājas vietniece), Kristīne Boltā (sekretāre), Oksana Martinova (kasiere), Stella Kuligina, Inna Ūdrasola, Andrejs Osipovs

Revīzijas komisija: Vladislavs Melders

Uzticības personas: Vadims Stāmers, Aigars Možeiko

Austrumu reģiona arodgrupas pilnvarotās personas darbojas: 

Daugavpilī un Ilūkstē – Vitālijs Jevsejevs, Elvis Kokins
Līvānos un Preiļos – Jānis Kokorīts, Indra Butāne, Māris Golubickis
Krāslavā un Dagdā – Igors Grizāns, Jans Voitjuls
Viļānos un Rēzeknē – Oļegs Kotovs, Viktors Ivanovs, Vadims Taurēns, Aleksandrs Litvinovs
Transporta nodaļā – Imants Pastars, Andrejs Knoks
Austrumu Dispečervadības centrā – Andris Kivlenieks
AAN – Aigars Siņavskis, Andrejs Osipovs
Daugavpils KAC – Iveta Bobrova
Latvenergo – Stella Kuligina  

Mēs atbalstām sporta un kultūras pasākumu organizēšanu arodgrupās, organizējam boulinga turnīrus darbiniekiem Rēzeknē un Daugavpilī. Tāpat organizējam ekskursijas un vasaras sporta svētkus.

Nepieciešamības gadījumā sniedzam materiālo palīdzību dažādās dzīves situācijās.

LAB «Enerģija» arodbiedrības patstāvīgā vienība
«Latvenergo» Austrumu reģiona arodorganizācija
Reģ.nr. 90000372585
tālr.: 28380228
e-pasts: julija.gara@latvenergo.lv

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898