ENG

ENG

Augstsprieguma tīkla arodorganizācija

Augstsprieguma tīkla arodorganizācija apvieno apmēram 400 biedrus, kuri ir AS «Augstsprieguma tīkls» darbinieki.

Arodorganizācijas darbu vada 2020.gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš ir no 2020. gada 6. marta līdz 2025. gada 5. martam.

Arodorganizācijas priekšsēdētājs: Aivis Dišlers

Arodkomitejas locekļi: Kristīne Odīte (sekretāre, biedrzine), Kaspars Limbēns, Ivonna Dreiblathena, Vineta Spalle, Guntars Mošāns

Galvenā uzticības persona: Mārtiņš Zinčenko (tika ievēlēts 2020. gada 6.martā)

2020. gada 6.martā tika pārvēlētas 29 arodgrupu pilnvarotās personas un 29 uzticības personas.  Augstsprieguma tīkla arodorganizācijas pārstāvji ir gandrīz visās lielākajās Latvijas pilsētās – Salaspilī, Jēkabpilī, Daugavpilī, Jelgavā, Brocēnos, Liepājā, Valmierā, Gulbenē, Rēzeknē, Rīgā un Slokā.

Katru gadu piešķiram līdzekļus arodgrupu saliedēšanas pasākumam.

LAB «Enerģija» arodbiedrības patstāvīgā vienība
Augstsprieguma tīkla arodorganizācija
Reģ.nr. 90000470119
tālr.: 28655100
e-pasts: aivis.dislers@ast.lv

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898