ENG

ENG

AS “Rīgas siltums” arodorganizācija

Arodorganizācijas darbu vada 2020.gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš ir no 2020. gada 1.jūlija līdz 2025. gada 30.jūnijam.

Arodorganizācijas priekšsēdētāja: Alla Kronberga

Arodkomitejas locekļi: Reinis Kasparsons (priekšsēdētājas vietnieks), Inese Strode (priekšsēdētājas vietniece) Elita Skrimble (grāmatvede-kasiere), Laila Freimane, Jānis Jēkabsons, Maigone Latipova

Revīzijas komisija: Edgars Mežvēvers, Linda Markune

Esi sveicināts AS «RĪGAS SILTUMS» arodorganizācijā! Mēs esam sava darba profesionāļi, uzņēmuma patrioti un entuziasti, kurus vieno kopīgs mērķis – nodrošināt, lai mūsu kā darbinieku tiesības un intereses tiktu aizsargātas un pārstāvētas. Arodbiedrība veltīta tam, lai sniegtu saviem biedriem atbalstu un nepieciešamos resursus profesionālās vides uzlabošanai un pilnveidošanai. Kā primāros arodbiedrības uzdevumus izvirzām cīņu par taisnīgu atalgojumu, drošiem darba vides apstākļiem un izaugsmes iespējām.
Mēs lepojamies būt daļa no enerģētikas kopienas – Latvijas arodbiedrības «Enerģija», kopīgi virzoties uz stabilāku un gaišāku nākotni.

Mūsu arodbiedrības pārstāvji aktīvi iesaistās vairākās svarīgās iniciatīvās, lai uzlabotu darba vides apstākļus un labumus mūsu biedriem un visiem AS «RĪGAS SILTUMS» darbiniekiem. Piedalāmies vairākās darba grupās, kuras fokusējās uz jaunā darba koplīguma veidošanu un uzlabošanu, algu indeksāciju, funkcionālu un komfortablu darba apģērbu iegādi, darba vides uzlabošanu, darbinieku iesaisti un arodbiedrības nozīmi. Šīs iniciatīvas parāda mūsu apņemšanos veidot pozitīvu un atbalstošu darba vidi visiem darbiniekiem.

Pievienojies AS «RĪGAS SILTUMS» arodorganizācijai šodien un kļūsti par daļu no kustības, kas veicina pozitīvu ietekmi uz mūsu biedru un visu AS «RĪGAS SILTUMS» darbinieku labklājību.
Tikai apvienojoties un strādājot kopā mums ir stiprāka balss, lai vienotos par labākām algām, uzlabotiem darba apstākļiem un papildu labumiem. Kopā radīsim spožāku nākotni visiem!

LAB «Enerģija» arodbiedrības patstāvīgā vienība
AS «RĪGAS SILTUMS» arodorganizācija
Reģ.nr. 40008262528
tālr.: 29141754
e-pasts: arodbiedriba@rs.lv

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898