ENG

ENG

AS «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» arodorganizācija

Arodorganizācijas darbu vada 2020.gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš ir no 2020. gada 3. marta līdz 2025. gada 2. martam.

Arodorganizācijas priekšsēdētājs: Aleksandrs Djubanovs

Arodkomitejas locekļi: Inese Perepjolkina, Lidija Purmale, Oļegs Ņiščimenko, Viktors Zvoņņikovs, Vladislavs Zdanovskis, Aleksandrs Gavrilovs.
Revīzijas komisija: Fillipova Inna, Kļimova Tatjana

Arodkomiteja savā ikdienas darbībā vadās un pilda LAB «Enerģija» statūtos noteiktās funkcijas, nodrošinot savu biedru tiesisko aizsardzību un risinot aktuālos problēmjautājumus.

2021.gada 1.janvārī AS RER darbinieku skaits ir 742, no kuriem 99 ir arodbiedrības biedri. Vidējā alga rūpnīcā ir 1167 EUR un tiek izmaksāta savlaicīgi.

Viens no galvenajiem arodbiedrības uzdevumiem ir Darba koplīguma noslēgšana uzņēmumā un sekošana tā nosacījumu ievērošanai un izpildei.  Sakarā ar esošā Darba koplīguma darbības termiņa beigām, tas attālinātā arodbiedrības un darba kolektīva sanāksmē tika pagarināts uz vienu gadu. Arodbiedrība saviem biedriem iespēju robežās sniedz materiālo palīdzību dažādos dzīves gadījumos.

LAB «Enerģija arodbiedrības patstāvīgā vienība
AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” arodorganizācija
Reģ.nr. 90000446140
tālr.: 27000863
e-pasts: alina.stivrina@rer.lv

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898