ENG

ENG

Arodorganizācija “Termoelektrocentrāles”

Arodorganizācija «Termoelektrocentrāles» apvieno Latvijas arodbiedrības «Enerģija» biedrus Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC-2 ražotnēs.

Arodorganizācijas darbu vada 2020.gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš ir no 2020. gada 7. aprīļa līdz 2025. gada 6. aprīlim.

Arodorganizācijas priekšsēdētājs: Mihails Zamišļajevs

Arodkomitejas locekļi: Raimonds Garkaklis (priekšsēdētāja vietnieks), Anna Šapavalova (sekretāre), Gunārs Pommers, Jānis Mertens

Revīzijas komisija: Karīna Gruņenko (RK priekšsēdētāja), Dzintars Ziediņš, Anita Tranze Drabiņa, Juris Pērkons

LAB «Enerģija» arodbiedrības patstāvīgā vienība
«Latvenergo» arodorganizācija «Termoelektrocentrāles»
Reģ.nr. 40008262496
tālr.: 27893985
e-pasts: mihails.zamislajevs@latvenergo.lv

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898