ENG

ENG

Arodorganizācija “Kaskāde”

Arodorganizācija «Kaskāde» apvieno Latvijas arodbiedrības «Enerģija» biedrus Ķeguma HES un Pļaviņu HES teritorijā – kopā ap 130 darbinieku, kas ir ap 90% no strādājošo skaita. Pamatā arodbiedri apvienoti pēc teritoriālā principa: gan AS «Latvenergo» darbinieki, gan arī daži uzkopšanas servisā un apsardzē strādājošie, kas ir privātfirmu darbinieki. AS «Latvenergo» restrukturizācijas procesa rezultātā daži biedri aizrotējuši arī uz Rīgas HES, bet joprojām palikuši uzticīgi mūsu arodorganizācijai.

Arodkomitejas pilnvaru termiņš ir no 03.02.2022. līdz 02.02.2027.

Arodorganizācijas priekšsēdētāja: Zanda Biķe

Arodkomitejas locekļi: Andrejs Krēmers, Mārtiņš Juškāns, Dzintars Virsis, Jānis Āboltiņš, Dace Belova, Didzis Dimants, Inese Antāne, Madara Eglīte, Raivis Kellers, Māris Ziemelis,
Igors Kalpakovs,Vadims Petrusenko
.

Revīzijas komisija: Inese Pastare, Ina Aizupiete

Ko mēs darām?

  • Arodkomiteja nodarbojas pamatā ar savu biedru interešu aizstāvību, skaidrojot viņiem gan izmaiņas valsts likumdošanā, gan atbalstot Darba koplīgumā paredzēto sociālo garantiju saņemšanai nepieciešamo formalitāšu kārtošanā. Svarīgs uzdevums ir kontrolēt darba devēju darba drošības un darba aizsardzības jautājumos
  • Arodkomitejas priekšsēdētāja savas kompetences robežās konsultē biedrus juridiskajos un darba attiecību jautājumos
  • AO «Kaskāde» esam ieviesuši savu «motivācijas sistēmu»  donoriem – izmaksājot pabalstu EUR 15,- par katru reizi, kad viņi nodevuši asinis
  • Cenšamies atbalstīt arī grūtībās nonākušos arodorganizācijas biedrus, piešķirot materiālo palīdzību esošā finansējuma iespēju robežās
  • Apsveicam savus biedrus apaļajās dzīves jubilejās, kāzu un bērniņa piedzimšanas gadījumos, kā arī saņemot Darba veterāna goda nosaukumu
  • Katru gadu arodorganizācijas biedriem (ar ģimenes locekli) tiek piedāvāta iespēja doties 2 dienu kolektīvā ekskursijā, daļēji sedzot ekskursijas izdevumus (esam bijuši daudzviet Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, ar prāmi Stokholmā, Helsinkos u.c.)
  • Cenšamies iespēju robežās finansiāli atbalstīt gan LE sporta svētkus, gan mūsu arodorganizācijas biedrus – sportot gribētājus
  • Uz Ziemassvētkiem līdz šim vienmēr ir izdevies sarūpēt dāvaniņas visiem AO «Kaskāde» biedriem

Arodorganizācijas darbs novērtēts arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā:

  • LBAS balva «Labākā arodorganizācija 2018»

LAB «Enerģija» arodbiedrības patstāvīgā vienība
«Latvenergo» arodorganizācija “Kaskāde”
Reģ.nr. 90000442806
tālr.: 26184797
e-pasts: zanda.bike@energija.lv

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898