Arodorganizācija “Kaskāde”

Arodorganizācija «Kaskāde» apvieno Latvijas arodbiedrības «Enerģija» biedrus Ķeguma HES un Pļaviņu HES teritorijā – kopā ap 150 darbinieku, kas ir ap 90% no strādājošo skaita. Pamatā arodbiedri apvienoti pēc teritoriālā principa: gan AS «Latvenergo» darbinieki, gan arī daži uzkopšanas servisā un apsardzē strādājošie, kas ir privātfirmu darbinieki. AS «Latvenergo» restrukturizācijas procesa rezultātā daži biedri aizrotējuši arī uz Rīgas HES, bet joprojām palikuši uzticīgi mūsu arodorganizācijai.

Arodkomitejas pilnvaru termiņš ir no 03.02.2017. līdz 02.02.2022.

Arodorganizācijas priekšsēdētāja: Inta Sīpola

Arodkomitejas locekļi: Rolands Ozoliņš (priekšsēdētājas vietnieks), Inese Antāne (grāmatvede-kasiere), Didzis Dimants (PHES grupu komitejas priekšsēdētājs), Andrejs Krēmers (ĶHES grupu komitejas priekšsēdētājs), Zoja Zēģele, Vadims Petrusenko, Raivis Kellers, Māris Ziemelis, Jānis Āboltiņš, Aivars Ivbulis, Leonīds Grahovskis

Revīzijas komisija: Anita Kožuhovska, Zanda Biķe

2017.gada 3.februārī notikušajā AO «Kaskāde» konferencē tika apstiprinātas arī izmaiņas arodorganizācijas Nolikumā, saskaņā ar kurām tika atjaunota arodorganizācijas Padomes darbība.

Ķeguma un Pļaviņu hidroelektrostaciju arodgrupu biedru kopsapulcē darbam Padomē apstiprināti: Inta Sīpola, Inese Antāne, Didzis Dimants, Andrejs Krēmers, Rolands Ozoliņš, Zoja Zēģele, Raivis Kellers, Dzintars Borozinskis, Māris Ziemelis, Igors Kalpakovs, Vadims Petrusenko, Vita Medvedska, Jānis Āboltiņš, Leonīds Grahovskis, Aivars Ivbulis, Edgars Kukulis, Kaspars Babulis, Madara Eglīte, Kalvis Kargans.

Ko mēs darām?

 • Arodkomiteja nodarbojas pamatā ar savu biedru interešu aizstāvību, skaidrojot viņiem gan izmaiņas valsts likumdošanā, gan atbalstot Darba koplīgumā paredzēto sociālo garantiju saņemšanai nepieciešamo formalitāšu kārtošanā. Svarīgs uzdevums ir kontrolēt darba devēju darba drošības un darba aizsardzības jautājumos
 • Arodkomitejas priekšsēdētāja savas kompetences robežās konsultē biedrus juridiskajos un darba attiecību jautājumos
 • no LAB «Enerģija» AO «Kaskāde» priekšsēdētāja Inta Sīpola ir deleģēta darbam LBAS Padomē
 • AO «Kaskāde» esam ieviesuši savu «motivācijas sistēmu»  donoriem – izmaksājot pabalstu EUR 15,- par katru reizi, kad viņi nodevuši asinis
 • Cenšamies atbalstīt arī grūtībās nonākušos arodorganizācijas biedrus, piešķirot materiālo palīdzību esošā finansējuma iespēju robežās
 • Apsveicam savus biedrus apaļajās dzīves jubilejās, kāzu un bērniņa piedzimšanas gadījumos, kā arī saņemot Darba veterāna goda nosaukumu
 • Katru gadu arodorganizācijas biedriem (ar ģimenes locekli) tiek piedāvāta iespēja doties 2 dienu kolektīvā ekskursijā, daļēji sedzot ekskursijas izdevumus (esam bijuši daudzviet Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, ar prāmi Stokholmā, Helsinkos u.c.)
 • Cenšamies iespēju robežās finansiāli atbalstīt gan LE sporta svētkus, gan mūsu arodorganizācijas biedrus – sportot gribētājus
 • Uz Ziemassvētkiem līdz šim vienmēr ir izdevies sarūpēt dāvaniņas visiem AO «Kaskāde» biedriem

Arodorganizācijas darbs novērtēts arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā:

 • 2018.gadā AO «Kaskāde» priekšsēdētājai Intai Sīpolai pasniegts LBAS Atzinības raksts «Par nozīmīgu ieguldījumu arodbiedrību un sociālā dialoga attīstībā, Latvijas valsts simtgadi sagaidot»
 • LBAS balva «Labākā arodorganizācija 2018»
 • 2015.gadā Intai Sīpolai pasniegts LBAS atzinības raksts «Par ieguldījumu darbinieku tiesību aizstāvēšanā darba aizsardzības jomā»
 • AO «Kaskāde» un priekšsēdētājai Intai Sīpolai 2015.gadā pasniegts LBAS Atzinības raksts «Par sekmīgu darbu sociālā dialoga uzturēšanā un arodbiedrību kustības stiprināšanā»

LAB «Enerģija» arodbiedrības patstāvīgā vienība
«Latvenergo» arodorganizācija “Kaskāde”
Reģ.nr. 90000442806
tālr.: 29178187
e-pasts: sipola@energija.lv

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898