ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Tikšanās ar finanšu ministru

2019. gada 12. decembrī LAB «Enerģija» priekšsēdētājs Aivars Āboliņš, AS «Augstsprieguma tīkls» arodorganizācijas priekšsēdētājs Aivis Dišlers un tās loceklis Miervaldis Roģis tikās ar Finanšu ministru Jāni Reira kungu. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi un uzklausīts ministra redzējumus par AST attīstības tendences, pārmaiņu virzību un sociālā dialoga vietu šajos procesos. Tika pārrunāti arī jautājumi par aktīvu pārņemšanas procesu, tīklu sinhronizācijas niansēm un Conexus Baltic Grid akcionāru nākotnes iespējamo struktūru.

Arodbiedrības pārstāvji vērsa ministra uzmanību uz nepieciešamību jebkuru pārmaiņu virzībā, tajā skaitā realizējot darbības efektivitātes procesus, nepieļaut esošo tehnisko kompetenču zaudēšanu. Šādas kompetences ir nepieciešamas uzņēmuma sekmīgai darbībai ilgtermiņā un būtisks nosacījums Latvijas tautsaimniecības nodrošināšanai ar drošu un nepārtrauktu energoapgādi.

Abām pusēm bija vienots viedoklis par veiksmīga sociālā dialoga būtisko nozīmi uzņēmuma stabilitātes nodrošināšanā.

No kreisās: AS «Augstsprieguma tīkls» arodorganizācijas pārstāvji Miervaldis Roģis un Aivis Dišlers, Finanšu ministrs Jānis Reiris, LAB «Enerģija» priekšsēdētājs Aivars Āboliņš

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898