ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

LAB «Enerģija» 7. kongresa rezultāti

2020. gada 9. decembrī notika Latvijas arodbiedrības «Enerģija» 7. kongress. Atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem kongresa dalībnieki tikās attālināti. Laikā no 7. līdz 9. decembrim e-vidē norisinājās arī balsojums par kongresa dienas kārtības jautājumiem. No 152 ievēlētajiem delegātiem balsošanā piedalījās 146 delegāti, par derīgiem tika atzīti 142 balsojumi.

Balsojot par LAB «Enerģija» priekšsēdētāja kandidatūru, ar 142 balsīm uz nākamo pilnvaru termiņu tika ievēlēts līdzšinējais arodbiedrības vadītājs Aivars Āboliņš.

LAB «Enerģija» revīzijas komisijā tika ievēlēta Austrumu reģiona arodorganizācijas priekšsēdētāja Jūlija Garā, Ziemeļu reģiona arodorganizācijas priekšsēdētājs Einārs Bedrītis, Rietumu reģiona arodorganizācijas priekšsēdētāja Iveta Ansone, Rīgas HES arodorganizācijas priekšsēdētāja Maija Fīrmane un Termoelektrostacijas arodorganizācijas priekšsēdētājs Mihails Zamišļajevs. LAB «Enerģija» revīzijas komisija par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Jūliju Garo.

Kongresa dalībnieki nobalsoja arī par LAB «Enerģija» statūtu jauno redakciju.

LAB «Enerģija» padomes sēdē 11. decembrī par LAB «Enerģija» priekšsēdētāja vietnieku un vienlaikus arī valdes locekli tika ievēlēta Rīgas reģiona arodorganizācijas priekšsēdētāja Lilita Vagele. LAB «Enerģija» valdē tika nolemts iecelt AS «Augstsprieguma tīkls» arodorganizācijas priekšsēdētāju Aivi Dišleru, Ziemeļaustrumu reģiona arodorganizācijas priekšsēdētāju Aināru Silicki, Pierīgas reģiona arodorganizācijas priekšsēdētāju Santu Ezertēvu, arodorganizācijas «Centrs» priekšsēdētāju Lilitu Didrihsoni, arodorganizācijas «Kaskāde” priekšsēdētāju Intu Sīpolu un AS «Rīgas siltums» arodorganizācijas priekšsēdētāju Allu Kronbergu.

Paldies visiem kongresa dalībniekiem! Paldies līdzšinējiem valdes un revīzijas komisijas dalībniekiem par ieguldīto LAB «Enerģija» izveidē un attīstībā! Apsveicam kolēģus ar iegūtajiem amatiem un vēlam radošām idejām bagātu jauno darba ciklu! Ārkārtējā situācija valstī šoreiz mums liedza tikties klātienē, tālab, epidemoloģiskajai situācijai normalizējoties, pēc ierobežojumu atcelšanas plānojam organizēt arodbiedrības konferenci, kurā piedalīties laipni aicināsim visus 7. kongresa dalībniekus

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898