ENG

ENG

Group of business people having a meeting

Notikumi

Dalība nominācijas komisiju darbā

Lai nodrošinātu atbilstošu un kvalitatīvu sociālā dialoga procesu valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir nodarbināti mūsu biedri, ir panākta  vienošanās ar šo kapitālsabiedrību akcionāriem par LAB «Enerģija» pārstāvja dalību uzņēmumu valdes un padomes locekļu atlases nominācijas komisijās.

Šāda LAB «Enerģija» pārstāvja līdzdalība stiprina pārliecību, ka valdes un padomes locekļu amatos tiek izvēlēti cilvēki ar atbilstošu izpratni par sociālā dialoga lomu un vietu darba tiesisko attiecību procesā. 

Vienošanās par LAB «Enerģija» pārstāvja iesaisti nominācijas komisiju darbā ir spēkā AS «Latvenergo»,
AS «Augstsprieguma tīkls» un AS «Enerģijas publiskais tirgotājs». Vienā no komisijām LAB «Enerģija» pārstāvim ir padomdevēja tiesības, bet pārējās – balss tiesības.

Ņemot vērā dinamiskās izmaiņas nodarbinātības jomā AS «Sadales tīkls» un nepieciešamību gūt pārliecību par uzņēmumā noslēgtā Darba koplīguma nosacīju ievērošanu, ir panākta vienošanās par LAB «Enerģija» dalīborganizāciju līderu piedalīšanos visos pārējos personāla atlases procesos uzņēmumā.

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898